מרכז האשראי

מרכז האשראי היא חברת מימון חוץ בנקאית פרטית המציעה פתרונות אשראי כגון הלוואות לכל מטרה לעצמאים ולשכירים. מענה והלוואה לעצמאים לשכירים תוך 24 שעות מקבלת התפסים הדרושים, החברה מתמחה במתן הלוואות למוגבלים וגיוס אשראי בנקאי ממקורות מימון שונים כגון: בנקים, חברות מימון חוץ בנקאיות, חברות ביטוח ועוד.

www.025.co.il


title_480_01

 

title_480_02