שילובים – הלוואות לעסקים

שילובים היא חברה, מבין חברות למתן הלוואות הרבים העוסקת בגיוס כספים עבור הלוואה לפתיחת עסק ופיתוחו. החברה משתמשת במקורות מימון רבים, אשר מתאימים לצרכי הספציפיים של כל הלקוח.הינה ההלוואות העיקריות העומדות לרשותו של הלקוח הפונה לחברת שילובים: הלוואות להשקעה והלוואות לצרכי הון החוזר, הלוואות לעסקים, הלוואות לעסקים לזמן קצר ועוד.

 

www.shiluvim-business.co.il


title_480_01

 

title_480_02

הוספת תגובה