הלוואות לסטודנטים – בנק מרכנתיל דיסקונט

בנק מרכנתיל דיסקונט מעניק הלוואות לסטודנטים שמתאימות לכל מוסד אקדמי, שמוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. גובה ההלוואה היא עד 15,000 ש”ח לכל הלוואה בגין כל שנת לימוד אקדמאית. ההלוואה ניתנת לתקופה עד 9 שנים. צורה נוספת של מתן הלוואות לסטודנטים היא הלוואת גישור או גרייס עד 5 שנים. תשלום ההחזר הוא 25 ש”ח לחודש עבור כל סוג של הלוואה והיתרה מתחילים לשלם רק לאחר שנה מסיום הלימודים. ניתן להחזיר את ההלוואה במלואה בכל שלב ללא קנס.


title_480_01

 

title_480_02