R-finance – הדרך היעלה לקבל הלוואה לעסקים

R-finance היא חברה המתמחה בתחום קבלת הלוואה לעסקים לצורך הקמת עסק חדש או שיפור של עסק קיים. הסוג השני של הלוואות הן הלוואה בערבות המדינה שמקורן הם בקרנות סיוע לעסקים קטנים, לעסקים בינוניים וליזמים צעירים. R-finance מציע פתרונות מימון מקרנות המדינה, בתנאים מועדפים מבנקים בארץ בערבות מהמדינה.

www.rfinance.co.il


title_480_01

 

title_480_02