בנק ירושלים – הלוואה מיידית

בנק ירושלים מעניקה הלוואה מיידית עד 50,000 ש”ח. מדובר באחת הלוואות בנקאיות לכל מטרה עם ריבית משתנה עד 50 אלף שקל לתקופה עד חמש שנים. ההלוואה ניתנת ללקוחות כל הבנקים בישראל בתנאים נוחים. ההלוואה היא מיידית וניתנת ללא כל ביטחונות. לגבי החזר ההלוואה כל אחד מחליט מה מתאים לו יותר.

www.bank-yahav.co.il


title_480_01

 

title_480_02