הלוואת גישור בבנק אוצר החייל

הלוואות בנק אוצר החייל כוללות כמה מסלולים אטרקטיביים מאוד של הלוואות לכל מטרה. למשל מסלול “מנוף” שבו קיימת דרישה של הון עצמי ולשילובו של הון עצמי של הלקוח, הלוואה רגילה ובנוסף הלוואת גישור אשר מחזירים רק בסיום תקופת ההלוואה. במסלול הזה הלוואת גישור היא אמצעי מנוף של המימון והיא ניתנת לחמש שנים, עד סכום של 150,000 ש”ח.

bankotsar.co.il


title_480_01

 

title_480_02