מודולר פתרונות מימון לעסקים

מודולר הוא משרד ייעוץ עסקי מוביל בתחום המתמחה בתחום היזמות, הפיתוח העסקי והמימון. שירותי מודולר כוללים הלוואות לעסקים מקרנות סיוע או גורמי סיוע ממשלתיים, מוסדות ובנקים או הלוואות חוץ בנקאיות.
החברה מספקת ליווי בנקאי ושיפור האשראי של העסק. מודולר משתף פעולה עם קרנות כגון: קורת, קורת לפיתוח הנגב והגליל, קרן לאומי לעסקים ועוד. בתחום הבנקאות החברה משתפת פעולה עם בנק לאומי, בנק הפועלים, בנק אוצר החייל ועוד.

www.modular.co.il


title_480_01

 

title_480_02