הלוואה עד 60,000 ש”ח בנק ירושלים

bank-erusalem-60000-shekelבנק ירושלים מעניק הלוואה לכל מטרה במהירות ובקלות. ההלוואה עד 60,000 ש”ח בריבית משתנה.
ההלוואה היא ללקוחות כל הבנקים.
ההלוואה בריבית משתנה בהתאם לנתוני הלקוח.
מתן האשראי והיקפו כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק, בכפוף לחתימה על מסמכי הבנק ולעמידה בדרישות הבנק. ללקוחות פרטיים בלבד.
www.bankjerusalem.co.il


title_480_01

 

title_480_02