למי מתאימה הלוואת בלון?

אף על פי היתרונות הרבים של הלוואת בלון, ההלוואה לא מתאימה לכל לווה או בכל מצב. כדאי לקחת הלוואה כזאת כשזקוקים לכסף באופן מיידי. הגופים הפיננסיים שמהם אנו לווים את הכסף יודעים באופן ברור שיקבלו סכום כסף לכיסוי ההלוואה בעתיד. סכום הכסף העתידי שישמש להחזר של הלוואות בלון, זה יהיה בבת אחת, בדרך כלל ממכירת דירה שכבר קיימת או משחרור כסף מופקדים בקרן השתלמות, בקופות גמל או בביטוחים שונים.

התנאי המרכזי לקבלת הלוואות בלון הוא שהכספים קיימים כבר והבנק רוצה להיות בטוח שהלווים יוכלו לעמוד בתשלום חד פעמי  שהוא גדול. אפשר לבקש הלוואות בלון רק אם אנו בטוחים שנקבל כסף בעתיד הלא רחוק ממקורות אמיתיים וקיימים כמו מכירת דירה או מקופות גמל. בדרך כלל הלוואות בלון הן צמודות למדד. הדבר הזה צריך לקחת אותו בחשבון באופן מאד רציני כי ההחזר הוא ברור שיהיה גבוה יותר מאשר הסכום הראשוני.

title_480_01

 

title_480_02