פיננסיה – הבית לפתרונות פיננסים

החברה פיננסיה היא חברה בעלת ניסיון רב ומעניקה ללקוחותיה פתרונות מימון ומשכנתאות. פיננסיה מציעה מספר הלוואות לשכירים שהן לתקופות קצרות. התנאי לקבלת הלוואות לשכירים הוא הצגת תלושי שכר, קופת חסכון או קרן פנסיה. גובה ההלוואה היא עד 10,000 ₪ בצורה של מקדמה לשכר עם הצגת תלושי שכר ממקום העבודה. החזר ההלוואה מותאם לגובה השכר החודשי של הלווה.

www.financia.co.il


title_480_01

 

title_480_02