ICash – שירותים פיננסיים ומתן הלוואות

החברה ICash מעמידה לרשות לקוחות שונים אפשרות לקבל מגוון הלוואות: הלוואות אקספרס – עבור ללקוחות עצמאים ופרטיים ועצמאים בתנאים אטרקטיביים באופן מהיר (תוך 12 שעות) וללא ערבים, מבלי לפגוע במסגרת האשראי שלהם. הלוואות לכל מטרה – חברת Icash מאפשרת קבלת הלוואה לכל מטרה כמו שיפוץ, קניית אוטו, הוצאות רפואיות, חתונה ועוד.

www.icash.co.il


title_480_01