הלוואות לרכישת רכב – בנק ירושלים

הבנק מציע הלוואות לרכישת רכב חדש או יד שניה. מדובר על הלוואה של עד 85% מימון של הרכב החדש או עד 70% מימון של הרכב הישן, בפריסה נוחה של עד 60 תשלומים. הריבית תשתנה על בסיס הפריים ללא הצמדה. חשובה לציין שברכישה רכב יד שנייה גילו חייב להיות עד 36 חודשים.

www.bankjerusalem.co.il


title_480_01