איפה לפנות כדי לקבל הלוואה מיידית?

ניתן לקבל הלוואה מיידית גם מחברות הביטוח, קופות הגמל  או מקרנות הפנסיה. הלוואה מיידית מוענקת גם על ידי חברות הביטוח שבהם הפקדתם כסף עבור חסכונות פנסיונים כגון: קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים. השיקול מאחורי ההלוואות האלה, הוא שהחברה מחזיקה כבר בביטחונות שהם החיסכון הפנסיוני שלכם ואז חברת הביטוח אינה לא דואגת שלא תחזירו את ההלוואה. למה כדאי לקחת הלוואה מיידית מחברת הביטוח?

במידה שאתם לא עמיתים בקופת גמל אז אתם לא זכאים לקבל הלוואה מהקופה. במקרה שאתם כן מפקידים כסף בקופות גמל, ההלוואה יכולה להגיע עד אחוז מסוים מהסכום שבקופת הגמל. בתקנון קופות גמל מופיע האחוז המדויק עבור סכום הלוואות. הלוואה מיידית מקופת גמל בדרך כלל ניתנת בתנאים אטרקטיביים מאוד.

title_480_01

 

title_480_02