הלוואות טובות לעובדי מדינה

אוכלוסיית עובדי המדינה בישראל כוללת למעלה ממאה אלף אנשים אשר עובדים במוסדות ציבוריים השייכים למדינה. בעקבות כמות זו של אנשים קמו גופים רבים המאפשרים נתינת הלוואות לעובדי מדינה. הלוואות לעובדי מדינה אפשריות ניתנות לרוב בבנק יהב, מזרחי טפחות וכיום באפשרות המועדפת ביותר בבנק דיסקונט. כאמור, לבנק אין בעיה לספק הלוואה מסוג זה כיוון שלעובד מדינה יש ביטחונות של משכורת מובטחת וקרן פנסיה שמפחיתה משמעותית את הסיכון אותו לוקח הבנק.

מכיוון שלעובד מדינה יש לרוב קרן פנסיה בטוחה ומשכורת חודשית מובטחת, הוא נהנה מהרבה הטבות ותנאים מצד המדינה והמדינה נקראת לעזרתו של העובד.

גופים פיננסים מאפשרים עזרה לסוג זה של האוכלוסייה גם מעקרונות ונתונים אלה כיוון שהם בעלי משכורות בטוחות ורמת הסיכון נמוכה.
הלוואות לעובדי מדינה אפשר לחלק לשני סוגים:
הלוואות מסובסדות, ולא מסובסדות. הלוואות המסובסדות מחושבות על פי מכרז של החשב הכללי במשרד האוצר והלוואות לא מסובסדות המוענקות בתנאים מיוחדים מגופי הלוואות שונים.

הסוג הנפוץ ביותר הן ההלוואות המסובסדות כיוון שאין להתחרות בתנאי הלוואה שלהם. לעוברים לבנק דיסקונט ישנה אפשרות לקבל הלוואה כזו מסוגים שונים לדוגמא רכישת רכב, רכישת דירה, שדרוג ושיפוץ נכס, הלוואות לאירועים משפחתיים כמו חתונה, בר מצווה או משהו דומה, מימון לצרכי משפט ועוד…

מעבר לבנק יהב ובנק דיסקונט שמומחים בתחום ההלוואות לעובדי המדינה קיימים לא מעט גופים נוספים המאפשרים הלוואות מסוג זה, שכאמור מאפשרים זאת ביתר קלות בעקבות העובדה שלעובדי מדינה יש משכורת חודשית מובטחת וזה מקל על ההחלטה לתת את ההלוואה.


title_480_01