הלוואות בלון

הלוואות בלון הנקראות גם הלוואות גרייס או הלוואות גישור, אינם נפוצות כל כך ונדיר לקבלן. הסיבה לכך היא המיוחדות של הלוואה מסוג זה. לעומת סוגי ההלוואות האחרים